Anne ve bebek için yararlı bilgiler

Annenin, çocuğun ve aylenin hastanede kalmaslnl kolaylaştırmak için vardır:

  • Nutricia evi: Işletim haziran 2003 den, misafirliği imkan olur, yoğun bakım da yatan yenidoğanın anneleri eğer isterlerse gecede konaklaması olabilir. Bir günlük ücret ödeyerek yemeklerde dahildir. Evde odalar var,tam bir mutfak eğer anne kendisine yemek hazırlamak tercih ederse.
  • Çocuk oyun odası: çocuk farklı yaşlarda uygun sekillerde kendini ifade eder (bireysel oyun,grup oyunları, yaratıcı etkinlik) bunun için bir oyun odası yapıldı. Aktiviteleri gőnűllű personel tarafından dűzenlenmiştir ve gőnűllűler uygun olarak hazırlanmıştır.
  • Hastanede Okul: 1994 den çocuk hastanesinde kalan kűçűk çocuklar için Varesede, garanti edilir őğretim devamlıgını Il eğitim ofis işbirligi sayesinde ve Ilk Okul Parini,hastanenin içine onların őğretmenleri vardır video konferans yoluyla karşılamak anlar dűzenlediler, hastanede kalan çocuklarla ve okula giden çocuklarla.
  • Odanın içinde: beşik anneyle beraberdir,bűtűn Obstetriğin odalarında vardır.
  • Bűtűn Pediyatri odalarında bir yatak kanape vardır,bebeğin yanında kallanlar için. Bebeğin yanında kallan eğer isterse,kantinden hazırlanan yemeklerinden fırsat edebilir,bőlűmde tűketilmesi gerek. Iletişim bilgilerini baş hemşireye sorulabilir.
  • Kolaylaştırmak için diğer milletlerden gelen ailelere,yuva hastanesinde farklı dillerde kartlar brakırlar (inglizce,fransızca,kiril,japon,ispanyol,arab) anne ve çocuk bőlgesi için.